Telefonas: +370 659 20111

El. paštas: info@dlegals.eu

Adresas: Kalvarijų g. 300, Vilnius

D Legals – Jūsų teisininkų įgula.

Apie mus

D LEGALS – rytojaus teisės kontora!

Šiame globalizacijos, informacinės visuomenės bei informacinių technologijų amžiuje viešosios paslaugos keliasi į elektroninę erdvę, o teisė progresuodama kinta sparčiau, nei bet kada anksčiau. D LEGALS komanda, kurdama šiuolaikišką XXI amžiaus teisės kontorą, pastebi iššūkius, su kuriais susiduria tradicinės advokatų kontoros, –  jų klientai siekia:

– efektyviau kontroliuoti teisinių paslaugų teikimo procesą,

– su konsultantais bendrauti ir duomenimis keistis pasitelkiant modernias duomenų apdorojimo technologijas,

– gauti aukščiausios kokybės paslaugas už mažesnę nei iki šiol kainą.

Didžiuojamės, kad  pokyčių reikalaujančioje teisinių paslaugų rinkoje D LEGALS teisines paslaugas teikia inovatyviomis, lankstesnėmis, efektyvesnėmis priemonėmis, kurios padeda sukurti daugiau pridėtinės vertės Jums ir Jūsų verslui. Mūsų darbo metodai orientuoti į efektyviausių sprendimų paiešką ir nuolatinį profesinį tobulėjimą, kas leidžia dirbti mažesnėmis sąnaudomis ir tas pačias paslaugas Jums suteikti pigiau, nei tradicinės advokatų kontoros.

Mes nesiekiame dirbti prabangiame biurų komplekse, išlaikyti brangių automobilių parką, nuolat samdyti biuro administratorių, vertėjų ar advokatų komandas, kurių specifinių paslaugų prireikia tik epizodiškai. Sumaniai naudojamės išmaniaisiais įrenginiais, duomenų valdymo ir paieškos sistemomis, debesų kompiuterijos sprendimais ir kitomis informacinių technologijų inovacijomis. Jūsų patogumui suteikiame prieigą prie vidinės D LEGALS elektroninės duomenų valdymo sistemos, kurios pagalba iš bet kurios pasaulio vietos Jūs realiu laiku galėsite matyti atliekamų darbų eigą ir progresą, susipažinti ir atsisiųsti Jums parengtus dokumentus, taip pat patogiai pateikti reikiamą informaciją – nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus, dokumentus ar kitus duomenis.

Esame įdiegę nuotolinio darbo sistemą, leidžiančią mūsų darbuotojams darbus atlikti net ir nesant biure. Be to, bendradarbiaudami su specifinių kompetencijų profesionalais – finansininkais, auditoriais, notarais, antstoliais, ekspertais, administratoriais, mokslininkais, kitų teisės sričių specialistais, sudarome Jums galimybes „vieno langelio“ principu gauti tinkamiausią teisinės problemos sprendimui reikalingų konsultacijų ir veiksmų kompleksą už Jums prieinamą kainą.

Suprantame, jog nesiekiate pirkti teisininko darbo valandų, Jūs perkate konkrečios problemos sprendimą – teisinio darbo rezultatą, todėl nesistengiame apmokestinti kiekvienos sugaištos darbo valandos, o siūlome lanksčią paslaugų kainodarą sudarydami prielaidas Jums iš anksto žinoti kokias išlaidas patirsite.

Orientuojamės į smulkų ir vidutinį verslą, ūkininkus, viešąsias įstaigas ir kitas organizacijas, vykdančias ūkinę veiklą ar teikiančias viešąsias paslaugas. Prisidedame prie gerovės valstybės kūrimo padėdami sklandžiai įsisavinti Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų skiriamą finansinę paramą jos siekiantiems asmenims. Būdami socialiai atsakingi skatiname įvairias verslumo iniciatyvas, rūpinamės jaunimo teisiniu švietimu dalyvaudami  tokiuose socialiniuose projektuose kaip SĖKMĖS MOKYKLA, VERSLAUK ir kt.

Mūsų siūlomi teisinių problemų sprendimai apima įvairias veiklos sritis (plačiau apie Kontoros D LEGALS teikiamas paslaugas ir veikslo sritis skaitykite čia, o mūsų profesionalumą įvertino įmonės iš skirtingų pramonės ir paslaugų sektorių: kosmetikos bei maisto produktų prekybos – UNILEVER LIETUVA, rizikos kapitalo fondo – NEXTURY VENTURES, kosmetikos ir grožio paslaugų – FIGARO, informacinių technologijų – FORTEK INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, farmacijos ir medicinos pramonės – COMAC MEDICAL, statybos medžiagų gamybos –  ŽEMAITIJOS GRANITAS ir daugelis kitų.

Mes turime sprendimą Jūsų problemai, tik leiskite mums apie ją sužinoti!

VEIKLOS SRITYS

Gausios patirties dėka mes esame šių sričių ekspertai

Sutarčių teisė

Civilinė atsakomybė

Įmonių teisė

Nekilnojamo turto ir statybų teisė

Transporto teisė

Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Viešieji pirkimai

Intelektinės nuosavybės teisė

Energetikos teisė

Sutarčių teisė
Sutarčių rengimas ir vertinimas

Konsultavimas pasirašant sutartis, jas keičiant bei nutraukiant

Konsultavimas atskirų sutarčių rūšių klausimais

Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo dokumentų rengimas

Civilinė atsakomybė
Konsultacijos ir dokumentų rengimas turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo klausimais
Įmonių teisė
Įmonių įsigijimas, susijungimas, steigimas

Akcininkų sandoriai ir susitarimai, akcijų perleidimo sandoriai

Jungtinė veikla

Įmonės teisinis auditas

Dokumentų dėl sandorio pripažinimo negaliojančiais ruošimas

Vadovaujančių asmenų atsakomybės klausimai

Nekilnojamo turto ir statybų teisė
Žemės, statinių preliminariosios ir pagrindinės pirkimo-pardavimo, išperkamosios nuomos ir kitos su įsigijimu susijusios sutartys

Konsultacijos ir dokumentų rengimas dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, atliktų darbų kokybės, rangovo atsakomybės, statybų teisės aktų pažeidimų

Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą registravimas, jų suvaržymų registravimas

Statinių, patalpų pagrindinės tikslinės paskirties keitimas

Kliento atstovavimas sudarant sutartis, valstybės institucijose ir prieš kitus subjektus

Nekilnojamojo turto įkeitimas, dalijimas

Pagalba įsigyjant statybos leidimus

Nekilnojamojo turto objektų formavimas

Transporto teisė
Krovinių vežimo, krovinių perdavimo-priėmimo sutartys

Krovos, sandėliavimo ir kitos sutartys

Keleivių vežimas

Vežėjo pasirašomų dokumentų rengimas, jo atsakomybės reglamentavimas

Konsultavimas pasirašant tarptautinio krovinių vežimo sutartis

Klientų atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenims, tarp jų draudimo kompanijomis ir kt.

Atstovavimas teisminėse institucijose bei arbitraže
Teisinio tarpininkavimo paslaugos

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai: derybos, tarpininkavimas, taikinimo procedūros

Atstovavimas valstybinio valdymo, savivaldos ir kitose institucijose, asociacijose, įvairiose organizacijose

Atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose

Atstovavimas arbitraže

Arbitražinių susitarimų, arbitražinių išlygų, taikos sutarčių rengimas

Procesinių dokumentų teismui rengimas

Mokesčių ir finansų teisė
Mokėjimo įstaigų licencijos

Vertybiniai popieriai

Draudimo sutarčių rengimas

ES struktūrinių fondų parama

Juridinių asmenų, verslo apmokestinimas, mokesčių planavimas

Mokesčiai, mokami perduodant turtą ar turtines teises

Kreditavimo galimybės

Mokėjimai Lietuvoje ir užsienyje

Paveldėjimo teisė
Konsultacijos visais paveldėjimo klausimais

Dokumentų dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo rengimas

Dokumentų dėl testamentų ginčijimo rengimas

Atstovavimas priimant palikimą

Palikimo atsisakymo ir paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo klausimai

Energetikos teisė
Elektros energijos, alternatyvių energijos šaltinių, naftos ir jos gaminių tiekimo sutarčių bei kitų komercinių susitarimų rengimas
Dokumentų reikalingų gauti Energetikos ministerijos išduodamus leidimus plėsti atsinaujinančios energetikos išteklius, rengimas, pateikimas ir konsultavimas su tuo susijusiais klausimais
Bankroto ir restruktūrizavimo teisė
Konsultacijos įmonių bankroto ar restruktūrizavimo klausimais

Dokumentų dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo teisme rengimas

Atstovavimas bankroto ar restruktūrizavimo procese

Netiesioginių ieškinių, Actio Pauliana ieškinių, ieškinių dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų ginčijimo, ieškinių dėl vadovo civilinės atsakomybės rengimas ir konsultacijos

Konsultavimas nemokumo klausimais, rizikos vertinimas

Darbo teisė
Kolektyvinių sutarčių projektai ir galiojančių kolektyvinių sutarčių teisinis vertinimas

Nekonkuravimo susitarimai

Įmonės vidaus tvarkos dokumentai, nuostatai, taisyklės

Darbo drausmės, pareiginių instrukcijų vykdymo procedūros

Konsultavimas individualių darbo sutarčių klausimais, tokių sutarčių sudarymas, pakeitimas, nutraukimas
asmens duomenų apsaugos klausimai

Individuali ir kolektyvinė materialinė darbuotojų atsakomybė

Viešieji pirkimai
Pirkimų procedūros kuravimas, konsultavimas vykdant procedūrą

Konsultavimas viešųjų pirkimų organizavimo klausimais

Įmonės vidaus teisės aktų viešųjų pirkimų srityje rengimas

Intelektinės nuosavybės teisė
Patentai ir jų registravimas

Prekių ženklai ir jų registravimas, perleidimas

Autorių ir gretutinės teisės

Komercinių paslapčių ir know-how apsauga

IT: kompiuterinės ir programinės įrangos, telekomunikacijų įrenginių tiekimas

Pirkimas, nuoma, priežiūra

Franšizė

Reklama ir visuomenės informavimas

Prekybos teisė
Tarptautinės prekybos sutarčių rengimas ir derinimas

Tarptautinių sutarčių nevykdymo prevencija

Derybų organizavimas

Konsultacijos ir pagalba leidimų ir licencijų gavimo klausimais

Atskirų prekybos sričių teisinio reguliavimo analizė

Farmacijos ir sveikatos apsaugos teisė
Maisto prekių kontrolės klausimai

Leistinų ir draustinų maisto priedų teisinis reglamentavimas

Vaistinių preparatų registravimas ir prekyba

Administracinė teisė
Neteisėti valstybės tarnautojų ar pareigūnų veiksmai, tokių asmenų atsisakymas nuo teisėtų veiksmų ar netinkamas veiksmų vykdymas juridinio asmens atžvilgiu

Atstovavimas santykiuose su valstybės institucijomis (teisinio tarpininkavimo paslaugos)

Turite klausimų ir norite pasikonsultuoti?

VISUOMENINĖ VEIKLA

Mes Remiame

Spauskite ant nuorodos, jei norite pamatyti sąrašą.
Plačiau...

Meno Galerija

Spauskite ant nuorodos, jei norite pamatyti galeriją.
Plačiau...

Akademinė veikla

Spauskite ant nuorodos, jei norite pamatyti sąrašą.
Plačiau...

Susisiekite su mumis!

Pateikite savo žinutę ir su Jumis susisieksime nedelsiant

captcha
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.